Posbank Masterplan Veluwezoom

Masterplan Veluwezoom

We werken samen met gemeente Rozendaal en Natuurmonumenten voor het behoud en versterken van de natuur in het Nationaal Park Veluwezoom. Het is nodig dat er evenwicht komt tussen natuur, recreatie en leefbaarheid. Met name het gebied rondom de Posbank, met de mooie afwisseling van heide, bossen, landgoederen en heuvels trekt heel veel bezoekers. De verwachting is dat dit de komende tijd gaat toenemen. Dit zorgt voor druk op de natuur die toch al kwetsbaar is door de hoge stikstofneerslag, verdroging en verstoring.   

Betere balans tussen natuur en mens

Dankzij beperkte toegang komt er een betere balans tussen natuur en mens. Met de maatregelen uit het ‘Masterplan Veluwezoom’ dragen we bij aan het behoud en versterken van natuur en leefbaarheid in combinatie met het gastvrij verwelkomen van bezoekers. Het beperken van het gemotoriseerde verkeer is een belangrijke ingreep. Daarom gaan we in de maanden juli en augustus en in de weekenden en feestdagen auto’s en motoren weren van de openbare wegen in het natuurgebied. Daarnaast zetten we in op een betere spreiding van de bezoekers. Dit door bezoekers te verwijzen naar parkeerruimte aan de randen van het natuurgebied of te stimuleren om met het openbaar vervoer te komen. Dit als start voor een dagje uit in het Nationaal Park Veluwezoom waarbij de bezoekers enthousiast gemaakt worden voor natuur en natuurbescherming.  

In het ‘Masterplan Veluwezoom’ werken we nauw samen met eigenaren, bewoners, gebruikers, ondernemers en andere belanghebbenden.

Cookie-instellingen