Herinrichting Annastraat, Jacobastraat, Janstraat en Looierstraat

Het werkgebied bevindt zich aan de zuidwestkant van Velp op steenworp afstand van Hogeschool Van Hall Larenstein en omvat de volgende straten: Annastraat, Looierstraat, Jacobastraat en Janstraat. Het project richt zich op verbeteringen op het gebied van waterhinder, wortelschade in de wegen, parkeerproblemen en verkeerssnelheid, hittestress en ruimte voor groen.

De Larensteinselaan, Alexanderstraat en De Eersteling vallen buiten het projectgebied. We houden hier wel rekening met het koppelen van het rioolstelsel.

Riool

Het bestaande rioolstelsel in het gebied stamt uit de periode 1937-1958, is in slechte staat en moet vervangen worden. We willen wateroverlast ter hoogte van de kruising Larensteinselaan – Annastraat bij hevige neerslag verminderen.

Inrichting van het gebied

De grootschalige rioolvervanging geeft  aanleiding om ook bovengronds verbeteringen door te voeren. De openbare ruimte binnen het projectgebied is sterk verouderd qua inrichting en materialisatie. Hier is dan ook behoefte aan verbeteringen op het gebied van wegen, verkeer, groen,klimaat en wonen.

Doelen

Met een integrale projectaanpak willen we de volgende doelen bereiken:

  • Een duurzaam en goed functionerend rioleringsstelsel dat voor de komende decennia  optimaal functioneert in het belang van de volksgezondheid en de voorspelde klimaatontwikkelingen.       
  • Een vernieuwde en duurzame weginrichting die bijdraagt aan duurzaamheid, klimaatadaptatie en beeldkwaliteit.
  • Het vergroten van de  biodiversiteit. 

Schetsontwerp en meedenken

Onder het tabblad 'Kaarten en visualisaties' vindt u het voorgestelde schetsontwerp (inrichtingsplan) en ziet u afbeeldingen waarmee u een indruk krijgt van hoe e.e.a. eruit zou kunnen komen te zien.

Onder het tabblad 'Denk mee over' kunt u uw mening geven over een aantal voorstellen.

Cookie-instellingen