Meedenken over de Omgevingsvisie

De omgevingsvisie is een langetermijnvisie op de leefomgeving en is iets wat gemeenten moeten opstellen onder de nieuwe Omgevingswet. Deze wet is sinds 1 januari 2024 van kracht en vervangt alle oude wetgeving voor de fysieke leefomgeving. De omgevingsvisie vraagt de gemeente om door een andere bril naar de ruimtelijke omgeving te kijken, samenhangend.

Het jaar 2023 hebben wij gebruikt om met verschillende betrokkenen van de gemeente Rheden in gesprek te gaan over het toekomstbeeld van de gemeente. Mensen konden meedenken over de leefomgeving, de ruimte waarin we wonen, werken, elkaar ontmoeten en ontspannen. Wij hebben dorpsgesprekken gehouden met inwoners, enquêtes uitgezet, partners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en omliggende gemeentes gesproken en met collega’s vanuit de verschillende beleidsvelden in gesprek gegaan.

Als tussenstap naar deze visie is er door de gemeente een koers uitgezet met daarin het droombeeld voor Rheden. Het droombeeld is een samenvatting van alle dorpsgesprekken, gesprekken met samenwerkingspartners en belangengroepen en het samenbrengen van het huidige beleid.

Droombeeld

In gemeente Rheden is het fijn wonen. Het is een plek waar we zorgen voor elkaar, er ruimte is om te wonen, werken en voor gezelligheid. Ook is er veel groen in de dorpen dat zorgt voor de opvang van water en biedt een plek voor vogels, vlinders en bijen. Een plek waar wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten en kunnen blijven wonen, ook als je ouder wordt. En er voldoende ruimte is om te bewegen en bovenal is het een veilige leefomgeving.

Benieuwd naar het volledige droombeeld? Hieronder is een link naar het koersdocument, met daarin het droombeeld en de randvoorwaarden voor verdere uitwerking van de omgevingsvisie. Alle opgehaalde informatie is ook te vinden in de tekeningen.

Koers omgevingsvisie 
Tekening droombeeld
Inventarisatietekening

Uitkomsten van de dorpsgesprekken

De uitkomst van deze gesprekken lees je in de verslagen.

Cookie-instellingen