Mobiliteitsbeleid

Nieuw mobiliteitsbeleid

Onze leefomgeving, de ruimte waarin we wonen, werken, elkaar ontmoeten en ontspannen leggen we vast in een omgevingsvisie. De omgevingsvisie gaat ook over cultuurhistorie, natuur, landschap, verkeer en vervoer. Elke gemeente moet volgens de Omgevingswet, die sinds 1 januari 2024 van kracht is een visie op de omgeving hebben. Mobiliteit, verkeer en vervoer is hierin een belangrijk onderdeel. De koers voor die omgevingsvisie is net door de raad bepaald. Dus hoe kunnen we nu toch voor mobiliteit al nieuw beleid maken, horen we je denken. Wij leggen je graag uit waarom we voor mobiliteit bezig gaan met nieuw beleid.

Een goed netwerk van verkeer en vervoer 

Wij vinden een veilige en prettige leefomgeving belangrijk. Een goed netwerk van verkeer en vervoer hoort daarbij. Op het gebied van mobiliteit spelen zowel landelijk als lokaal veel ontwikkelingen. Denk bijvoorbeeld aan de groei van het aantal elektrische voertuigen zoals auto’s en fietsen. Of de steeds drukker wordende fietspaden en wegen en ontwikkelingen op het gebied van wonen. Dit vraagt om nieuw beleid op op het gebied van verkeer en vervoer met ruimte voor bijvoorbeeld fietsers, voetgangers en deelmobiliteit.

Cookie-instellingen